• ข่าวเด่น thaingo270459
  • ข่าวเด่น thaingo260459-5
  • ข่าวเด่น thaingo260459-2
  • ข่าวเด่น thaingo230459-1
  • ข่าวเด่น thaingo220459-5
  • ข่าวเด่น thaingo220459-1
  • ข่าวเด่น thaingo060459-9
  • ข่าวเด่น thaingo060459-8

ข่าวสมัครงานดูทั้งหมดPost Job +

Organization : ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นภาคอีสาน (ศวภ.อีสาน)
Date : 29 Apr 2016

Organization : มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก
Date : 29 Apr 2016

Organization : Plan International
Date : 29 Apr 2016

Organization : Plan International
Date : 29 Apr 2016

Organization : Plan International
Date : 29 Apr 2016

Organization : โครงการวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทางออนไลน์
Date : 28 Apr 2016

Organization : UNHCR
Date : 28 Apr 2016

Mekong ICT Camp 2015 is now open for application

ข่าวภาษาไทย

thaingo220459

รายงาน ทบทวนการใช้กลไกทางกฎหมายกรณีการหายตัวไปของบิลลี่ 2 ปีการหายไปของบิลลี่ กับความยุติธรรมที่ยังมาไม่ถึง

  โดย สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.)   นับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ที่นายพอละจี รักจงเจริญ ...

ข่าว, เนื้อหาทั่วไป

Untitled-1

CASCAP ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น จัด “อัลตร้าซาวด์สัญจร” พบผู้สงสัยเป็ นมะเร็งท่อน้าดี 7รายจากชาวบ้าน 400 ราย

September 28th | by webmaster thaingo

โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40002 โทร CASCAP ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น จัด “อัลตร้าซาวด์สัญจร” พบผู้สงสัยเป็ นมะเร็งท่อน้าดี 7รายจากชาวบ้าน 400 ...
Back to Top ↑