1 2 Last
จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เรามีสังคมที่ดีขึ้น แต่ยังไม่รู้จะเริ่มยังไงดี ลงทะเบียนมาร่วมงานนี้เลย

จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เรามีสังคมที่ดีขึ้น แต่ยังไม่รู้จะเริ่มยังไงดี ลงทะเบียนมาร่วมงานนี้เลย

จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เรามีสังคมที่ดีขึ้น แต่ยังไม่รู้จะเริ่มยังไงดี ลงทะเบียนมาร่วมงานนี้เลย! งาน "Youth Consultation" จะเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามาเรียนรู้พลังในตนเอง และร่วมกันหาแนวทางเพื่อ

166 05 Mar 2019

พลังพลเมือง มีอยู่จริงหรือไม่ สำคัญอย่างไรต่อสังคมไทย

พลังพลเมือง มีอยู่จริงหรือไม่ สำคัญอย่างไรต่อสังคมไทย

"พลังพลเมือง มีอยู่จริงหรือไม่ สำคัญอย่างไรต่อสังคมไทย" มูลนิธิหัวใจอาสา ขอเชิญร่วมรับฟังปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม  ครั้งที่ 6  -  จุดประกายความคิด "พลังพลเมือง ...

341 02 Mar 2019

International Training of Trainers on Results Based Management Monitoring and Evaluation

International Training of Trainers on Results Based Management Monitoring and Evaluation

International Training of Trainers on Results Based Management Monitoring and Evaluation June 24th to 28th, 2019 Course Description: Result Based Management Monitoring and Evaluation is a

234 21 Feb 2019

International Training of Trainers on Sustainable Development Goals (SDGs)

International Training of Trainers on Sustainable Development Goals (SDGs)

International Training of Trainers on Sustainable Development Goals (SDGs) Duration 3 Days Starting from June 29th to July 1st ,2019 Course Description: The SDGs course equips participants wi

300 21 Feb 2019

เปิดรับโครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภาคประชาสังคม - กองทุนภาคประชาสังคม

เปิดรับโครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภาคประชาสังคม - กองทุนภาคประชาสังคม

เปิดรับโครงการการดำเนินงานของกองทุนภาคประชาสังคม ขอเชิญชวนคณะบุคคล  เครือข่าย หรือองค์กรภาคประชาสังคม ที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคม   เสนอโครงการเพื่อรับท

374 04 Feb 2019

“วิเคราะห์การรับฟังพยานหลักฐานของศาลในคดีอาญาผ่านคดีฆาตกรรมอาพรางวัยรุ่นกาฬสินธุ์ช่วงรัฐบาลประกาศนโยบายทาสงครามกับยาเสพติด”

“วิเคราะห์การรับฟังพยานหลักฐานของศาลในคดีอาญาผ่านคดีฆาตกรรมอาพรางวัยรุ่นกาฬสินธุ์ช่วงรัฐบาลประกาศนโยบายทาสงครามกับยาเสพติด”

กาหนดการเสวนาวิชาการ “วิเคราะห์การรับฟังพยานหลักฐานของศาลในคดีอาญาผ่านคดีฆาตกรรมอาพรางวัยรุ่นกาฬสินธุ์ช่วงรัฐบาลประกาศนโยบายทาสงครามกับยาเสพติด” วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-

192 24 Jan 2019

ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจ เข้าร่วมเวทีวิชาการ  “ วิเคราะห์การรับฟังพยานหลักฐานของศาลในคดีอาญา

ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจ เข้าร่วมเวทีวิชาการ “ วิเคราะห์การรับฟังพยานหลักฐานของศาลในคดีอาญา

ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจ เข้าร่วมเวทีวิชาการ “ วิเคราะห์การรับฟังพยานหลักฐานของศาลในคดีอาญา ผ่านคดีฆาตกรรมอำพรางวัยรุ่นกาฬสินธุ์ช่วงรัฐบาลประกาศนโยบายทำสงครามกับยาเสพติด ” วันที

183 24 Jan 2019

สมัครเข้าร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อองค์กรสื่อและองค์กรสาธารณประโยชน์ (1st Thailand ICT Camp 2019)

สมัครเข้าร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อองค์กรสื่อและองค์กรสาธารณประโยชน์ (1st Thailand ICT Camp 2019)

ประกาศรับสมัคร!!!! มูลนิธิกองทุนไทย ร่วมกับ มูลนิธิเพื่ออินเตอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง (Thainetizen) และ Social Technology Instituteขอเชิญผู้ที่ทำงานในองค์กรสื่อและองค์กรพัฒนาเอกชน สมัครเข้าร่วมการ

815 06 Dec 2018

Run for Love 9th  Love is Sharing เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยด้วยใจอาสา ครั้งที่ 9

Run for Love 9th Love is Sharing เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยด้วยใจอาสา ครั้งที่ 9

Run for Love 9th  Love is Sharing เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยด้วยใจอาสา ครั้งที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562  ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ กรุงเทพฯ เปิดขายบัตร วันที่ 18 พ.ย.61 -

922 18 Nov 2018

การศึกษาเชิงพื้นที่ การศึกษาของทุกคน

การศึกษาเชิงพื้นที่ การศึกษาของทุกคน

วิกฤติคุณภาพการศึกษานอกจากจะเป็นผลจากระบบการศึกษาแล้ว ปัญหาทางสังคมยังมีส่วนเกี่ยวข้องสถานศึกษาจึงไม่ใช่ผู้เดียวในการแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยลำพัง โดยละเลยมิติความสัมพันธ์ที่แวดล้อมได้ เมื่อโร

677 03 Nov 2018

ขยายเวลาเปิดรับผลงานเข้าประกวด

ขยายเวลาเปิดรับผลงานเข้าประกวด

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้ขยายเวลาเปิดรับผลงานเข้าประกวด “รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2561 (Media Awards 2018) ไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2

541 01 Nov 2018

สึนามิที่ปาลูกระทบคนไทยด้วยเช่นกัน

สึนามิที่ปาลูกระทบคนไทยด้วยเช่นกัน

สึนามิที่ปาลูกระทบคนไทยด้วยเช่นกัน อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)  กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้  Shukur2003@yahoo.co.uk       &n

738 13 Oct 2018

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย  ขอเชิญสื่อมวลชนส่งผลงานเข้าประกวด

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ขอเชิญสื่อมวลชนส่งผลงานเข้าประกวด "รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2561

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ขอเชิญสื่อมวลชนส่งผลงานเข้าประกวด "รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2561 (Media Awards 2018)

318 13 Oct 2018

ขอเชิญฟังการบรรยายและร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่อง

ขอเชิญฟังการบรรยายและร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่อง

ขอเชิญฟังการบรรยายและร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่อง "Labour rights and labour standards in the EU and in Free Trade Agreements (FTA)" (สิทธิแรงงานและมาตรฐานแรงงาน ในสหภาพยุโรป และใ

253 13 Oct 2018


เชิญร่วมงานรำลึกและปาฐกถา 45 ปี 14  ตุลา

เชิญร่วมงานรำลึกและปาฐกถา 45 ปี 14  ตุลา

เชิญร่วมงานรำลึกและปาฐกถา 45 ปี 14  ตุลา วัน อาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 2561 ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา (แยกคอกวัว) ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร 07.30 – 10.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์  พิธีกรรม

853 20 Sep 2018

The Role of Women as Sustainable Consumers and Investors in Southeast Asia (Indonesia)

The Role of Women as Sustainable Consumers and Investors in Southeast Asia (Indonesia)

 The Role of Women as Sustainable Consumers and Investors in Southeast Asia (Indonesia) Scope of Work Period of Performance: 1/09/2018 – 31/10/2018 Contract Type: Competitive bidding &n

2478 10 Jul 2018

The Role of Women as Sustainable Consumers and Investors in Southeast Asia

The Role of Women as Sustainable Consumers and Investors in Southeast Asia

 Study of Women-owned Coffee Enterprises in Southeast Asia Scope of Work Period of Performance: 23/07/2018 – 21/12/2018 Contract Type: Fixed Price   Introduction  USAID Gree

2881 04 Jul 2018

มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเสวนาในหัวข้อ จับเข่าคุย ล่อซื้อ 10 ปี แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์หรือยัง?

มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเสวนาในหัวข้อ จับเข่าคุย ล่อซื้อ 10 ปี แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์หรือยัง?

มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์เชียงใหม่  322 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์  ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50100  โทร 080-970-7492 ,086-730-8851 Email: cm.empowerfound

3265 23 May 2018


บทบรรณาธิการ

Read More

บทความ

Read More

Contact Information

มูลนิธิกองทุนไทย Thai Fund Foundation 2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

webmaster@thaingo.org

082 178 3849

www.thaingo.in.th

ThaiNGO

ข่าวสารสังคมนอกสื่อกระแสหลัก ข่าวสารความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับเอ็นจีโอ ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม งานสัมนา สมัครงานเอ็นจีโอ ร้องเรียน แจ้งข่าว…ประนามประจาน !! ที่ได้รับความทุกข์ร้อนไม่เป็นธรรม

ThaiNGO.in.th