Browsing the "เหมืองโปแตส" Tag

“แร่” ทรัพย์ในดิน สินใต้ถุนบ้าน? (5) 10 ปี กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี ผู้สร้างความคิดใหม่เรื่อง “เกลือ” ให้กับสังคมไทย

December 13th, 2012 | by admin

การ พัฒนาการทำเหมืองแร่โปแตชที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดอื่นในภาคอีสานจะทำ ให้สังคมไทยก้าวกระโดดจนเกินไปเพราะว่าจะมีปริมาณเกลือล้นเกินความต้องถึงปี ละ 7 – 10 ล้านตัน มากกว่าความต้องการใช้ภายในประเทศ 3 – 5 เท่า ปัญหาใหญ่ของการนำเกลือออกมามากจนล้นเกินความต้องการก็คือ ความตรึงเครียดของสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ต้องแบกรับความเสื่อมโทรมและผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นจากการแพร่กระจายความเค็มของเกลือลงในดินและแหล่งน้ำ แน่ นอนว่าแร่เป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่หลายครั้งหลายครา การได้มาซึ่งแร่ชนิดต่างๆ


SEA กับเหมืองโปแตซอุดรฯ สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์

December 13th, 2012 | by admin

ส่วนใหญ่แล้วเราอาจเคยได้ยิน EIA (Environmental Impact Assessment) หรือ “การศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม” ซึ่งที่ผ่านมาก็ใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจหรือพิจารณาโครงการพัฒนา ต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชนมาโดยตลอด แต่ปัญหาที่สังคมไทยต้องเผชิญก็คือ EIA เป็น การวิเคราะห์ผลกระทบระดับโครงการ คือ คิดออกแบบโครงการมาเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้ว ว่าต้องทำอย่างนี้ ต้องสร้างที่นี่ มีเทคนิควิธีการผลิตแบบนี้ จะมีของเสียอะไรออกมาบ้าง


การเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการเหมืองแร่โพแทชของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี

December 13th, 2012 | by admin

การ ต่อสู้ของชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี บนเส้นทางของการปกป้องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ปกป้องวิถีชีวิตชุมชน ตลอดจนปกป้องสิทธิตามธรรมชาติบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ นับได้ว่าเป็นกระบวนการต่อสู้ที่ยืดเยื้อยาวนาน หลายฉาก หลายช่วงตอน กินเวลากว่าหนึ่งทศวรรษ ทั้งนี้ บนมิติของกาลเวลาดังกล่าว กลุ่มชาวบ้านได้ปะทะสังสรรค์ในหลายรูปแบบกับกลุ่มคน องค์กร และหน่วยงานที่หลากหลายทั้งฝ่ายเผชิญหน้า หรือเครือข่ายพันธมิตร จนส่งแรงสะเทือนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายมิติบนสนามการเมืองเรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ ที่เลื่อนไหลไปตามสถานการณ์และบริบทแวดล้อมอย่างไม่หยุดนิ่ง ดังนั้น จึงแบ่งช่วงเวลาการต่อสู้ของกลุ่มชาวบ้านออกเป็นBack to Top ↑