Browsing the "เหมืองโปรแตส" Tag

รวมหัวจัดเวที “ ตรายาง” รับรองเขตเหมือง

December 13th, 2012 | by admin

ในระหว่างวันที่ 28 ม.ค. – 15 ก.พ. 51 นี้ ข้าราชการจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือ กพร. กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีแผนที่จะลงพื้นที่ชี้แจงการรังวัดให้กับชาวบ้านในพื้นที่โครงการเหมืองแร่โปแตช จ.อุดรธานี ได้แก่ ต.หนองไผ่, ต.โนนสูง อ.เมือง ต.ห้วยสามพาด ต.นาม่วง


ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ รวมพลังดำนารวม ระดมทุนค้านเหมืองโปแตช

December 13th, 2012 | by admin

วันนี้(8 สิงหาคม) เวลา 08.00 น. ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี จำนวนกว่า 150 คน ซึ่งเป็นองค์กรชาวบ้านที่ติดตามและตรวจสอบการผลักดันโครงการเหมืองแร่โปแตชจังหวัดอุดรธานีมาเกือบ 11 ปี  ได้จัดกิจกรรมดำนารวมเพื่อที่จะนำข้าวที่ได้ไปขายระดมทุนเข้ากลุ่มในช่วงการ จัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ต้านภัยเหมืองแร่โปแตช ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี  ในปีนี้กลุ่มชาวบ้านได้ร่วมใจกันทำนารวมร่วมกันกว่า 13 ไร่ อีกทั้งยังมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีออกมาเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยการออกมาช่วยกลุ่มชาวบ้านดำนาในครั้งนี้


กลุ่มอนุรักษ์ฯ ชุมนุมวันที่ 3 เจรจากับกำนัน ยันปักหลักต่อรอพบผู้ว่าฯ อุดร

December 13th, 2012 | by admin

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี ชุมนุมยืดเยื้อติดต่อกันเป็นวันที่ 3 โดย ได้เจรจากับกำนันในเขตพื้นที่คำขอประทานบัตรเหมืองแร่โปแตชเพื่อให้ชี้แจง กรณีใบไต่สวนที่เป็นเท็จ และยังคงปักหลักรอจนกว่าจะพบผู้ว่าฯอุดร… วันนี้ (22 ธ.ค. 54) กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี จำนวน 300 คน ยังคงปักหลักชุมนุมค้างคืนติดต่อกันเป็นวันที่ 3 ณ ศาลากลาง จ.อุดรธานี


ความเป็นมาของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี

December 13th, 2012 | by admin

นับแต่ช่วงก่อนหน้าที่กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานีจะถือกำเนิดขึ้นนั้น การเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานีทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการได้ถูกดำเนินการอย่างเงียบเชียบมาตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2516 บนฐานคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบรวมศูนย์อำนาจการตัดสินใจไว้ที่ส่วนกลางหรือรัฐบาล โดยไม่เคยเปิดช่องให้กับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและกระบวนการมีส่วนร่วมตัดสินใจของชาวบ้านผู้ที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับทรัพยากรธรรมชาติบริเวณพื้นที่ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่โครงการเลยแม้แต่น้อย ในช่วงปี พ.ศ. 2516 จึงถือเป็นช่วงแรก ที่รัฐได้มีความพยายามที่จะเข้ามาสำรวจหาแหล่งแร่เพื่อนำขึ้นมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างจริงจัง โดยมีเจ้าพนักงานของกรมทรัพยากรธรณีทำหน้าที่ออกสำรวจหาแหล่งแร่ทั่วภาคอีสาน จังหวัดอุดรธานีได้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายแรก ก่อนที่จะกระจายการสำรวจออกไปยังจังหวัดอื่นๆในภายหลัง ซึ่งการเข้ามาสำรวจหาแหล่งแร่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีในครั้งนั้น เจ้าหน้าที่ภาคสนามชุดดังกล่าวได้อ้างกับชาวบ้านแต่เพียงว่า “หลวงเป็นผู้ให้มา” (ทางราชการเป็นผู้ส่งตัวมา) โดยมีการแสดงเอกสารทางราชให้ชาวบ้านดู


ความเห็นของชาวบ้านต่อผู้ว่าฯ อุดร (ต่อ)

December 13th, 2012 | by admin

นายอาคม  บุดดีหัส  สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี  บ้านเชียงกรม  ต.นาม่วง  อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี   กล่าว ว่า ผู้ว่าฯ มักจะอ้างขั้นตอน และกฎหมายอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าฯ คนไหนก็ตาม ซึ่งเรื่องเหมืองแร่โปแตชอุดร ก็ผ่านมาถึง 4 คนแล้ว แต่ปัญหาก็ยังคาราคาซังอยู่ เนื่องจากว่าไม่ได้แก้ปัญหาอะไรคิดเพียงว่าอยู่ๆ


ความเห็นของชาวบ้านต่อผู้ว่าฯ อุดร (นายอำนาจ ผการัตน์) กรณีเหมืองโปแตช

December 13th, 2012 | by admin

นางมณี  บุญรอด  รองประธานกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี ฟัน ธงว่า ผู้ว่าฯ อุดร คนนี้สนับสนุนโครงการเหมืองแร่โปแตช อย่างไม่ต้องสงสัย เพราะสรุปบทเรียนจากที่ผ่านมาขณะที่นายอำนาจ  ยังเป็นรองผู้ว่าฯ อุดร (นายชัยพร  รัตนนาคะ เป็นผู้ว่าฯ) ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าฯ ให้ดูแลเรื่องโปแตช ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาผลกระทบโครงการเหมืองแร่โปแตช จ.อุดรธานี นายอำนาจ


จับโกหก!!! บริษัทโปแตช ให้การเท็จเขตคำขอประทานบัตรเหมืองแร่

December 13th, 2012 | by admin

หลังจากวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่(กพร.)แถลงข่าวว่าได้ทำการรังวัดปักหมุดเขตเหมืองแร่โปแตชอุดรฯ เสร็จแล้วหลังจากยืดเยื้อมานานกว่า ๗ ปี และเสร็จสิ้นโดยไม่มีความขัดแย้งรุนแรงใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ กพร.อ้างว่าก่อนหน้านี้ได้มีผู้เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง ขั้นตอน กระบวนการกฎหมายแร่ใต้ดิน พ.ศ.๒๕๔๕ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗


บทสัมภาษณ์ นายสุวิทย์ กุหลาบวงษ์ ที่ปรึกษากลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี 2

December 13th, 2012 | by admin

เนื่องจากจดหมายข่าวคนฮักถิ่น ฉบับลมหนาวของเราเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับ SEA หรือยุทธศาสตร์เหมืองแร่โปแตช ดังนั้นเพื่อให้เข้าถึงเนื้อหาที่แท้จริง และเพิ่มความเข้มข้น ทางกองบรรณาธิการของเราจึงพลาดไม่ได้ที่จะเสนอบทสัมภาษณ์ของที่ปรึกษากลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี นายสุวิทย์ กุหลาบวงษ์ โดยกรอบของการสัมภาษณ์ก็คือ เรื่อง SEA กับการมีส่วนร่วมของประชาชน กองบ.ก. : สวัสดีค่ะคุณสุวิทย์ เกี่ยวกับเรื่อง SEA อยากทราบว่าทำไมเราต้องมี SEA


บทสัมภาษณ์นายสุวิทย์ กุหลาบวงษ์ ที่ปรึกษากลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี

December 13th, 2012 | by admin

SEA เป็นแค่ยุทธศาสตร์ ไม่จำเป็นว่าโครงการจะต้องทำ เป็นการวิเคราะห์ข้อจำกัด ปัญหาในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี เห็นไหมว่าวิเคระห์เลยไปถึงปัญหา  วิเคราะห์ผลกระทบต่างๆที่มีในอดีต และอนาคต ถ้ามีเหมืองโปแตช อนาคตจะเป็นอย่างไร อดีตเป็นอย่างไรอนาคตจะมีข้าวกินไหมอีก50ปีข้างหน้า เลยไปถึงแนวโน้มผลกระทบที่เกิดขึ้น น้ำพอไหม ต้องประเมินข้อเท็จจริงของมันเลย การมีสวนร่วมของประชาชนและชุมชนในพื้นที่โครงการเหมืองแร่โปแตชนี้เป็นส่วนหนึ่งของ SEA คือกระบวนการการมีส่วนร่วมของ


มาช่วยกันเบิ่งเมืองอุดร ให้มันคักๆ

December 13th, 2012 | by admin

คอลัมน์…เบิ่งคักๆ วันที่ 24 พ.ย.52 เรื่อง…มาช่วยกันเบิ่งเมืองอุดร ให้มันคักๆ โดย…ปราณ ป้องถิ่น สายลมหนาวปลายเดือนพฤศจิกายนโหมพัดผ่านผิวกาย และใบหน้าอันหยาบกร้านของพี่น้องหมู่เฮาชาวนา ซึ่งยังได้หอบเอาความหวังจากเมล็ดข้าวสีทองหน้าฤดูกาลของการเก็บเกี่ยวมาพร้อมด้วย ทั้งนี้ราคาข้าวเปลือกได้ทะยานสูงขึ้นกว่าทุกปีถึงตันละประมาณ 1.4-1.5 หมื่นบาท แต่ถึงแม้ว่าราคาข้าวที่ทำนามาทั้งปีจะต่ำกว่าราคาทองคำหนัก 1 บาท ซึ่งอยู่ที่ราว 1.8 หมื่นบาทก็ตามBack to Top ↑