Browsing the "ผลกระทบจากเหมือง ดงมะไฟ" Tag

เสียงจาก นายวันที กองปาน หมอยาสมุนไพร อายุ 59 ปี ม.11 ต.ดงมะไฟ ผู้ได้รับผลกระทบ

December 6th, 2012 | by admin

ชื่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบ: ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.สุวรรณคูหา


เสียงจาก นายเปลี่ยน โสพรหมมา อายุ 74 ปี ม.12 ต.ดงมะไฟ ผู้ได้รับผลกระทบ

December 6th, 2012 | by admin

ชื่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบ: ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.สุวรรณคูหา


เสียงจาก พ่อสุวรรณ สุดแสวง อายุ 68 ปี บ.ผ่าซ่อน ม.7 ต.ดงมะไฟ ผู้ได้รับผลกระทบ

December 6th, 2012 | by admin

ชื่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบ: ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.สุวรรณคูหา


เสียงจาก พ่อสุวรรณ สุดแสวง อายุ 68 ปี บ.ผ่าซ่อน ม.7 ต.ดงมะไฟ ผู้ได้รับผลกระทบ

December 6th, 2012 | by admin

ชื่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบ: ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.สุวรรณคูหา


เสียงจาก นางบัวลอง นาทา อายุ 54 ปี ม.7 ต.ดงมะไฟ ผู้ได้รับผลกระทบ

December 6th, 2012 | by admin

ชื่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบ: ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.สุวรรณคูหา


เหมืองแร่ที่หนองบัวลำภู

December 6th, 2012 | by admin

ชื่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบ: ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.สุวรรณคูหา เหมืองแร่ที่หนองบัวลำภู   ชมรมอนุรักษ์ภูผาป่าไม้ อ.สุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู ในพื้นที่ภูผายา ผาจันไดและผาโขง ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ชมรม อนุรักษ์ภูผาป่าไม้ ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เกิดขึ้นเนื่องจากพื้นที่ภูผายา


จังหวัดหนองบัวลำภู

December 6th, 2012 | by admin

บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานภูมินิเวศน์เทือกเขาภูพาน 1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ เทือก เขาภูพานวางตัวทอดไปในแนวยาวจากด้าน ตะวันออกเฉียงใต้-ตะวันตกเฉียงเหนือ โดยเริ่มจากเขตชายแดนไทย-ลาว เขตอำเภอพิบูลมังสาหาร ปากแม่น้ำมูล เข้าสู่อำเภอโขงเจียม ทอดตัวเลียบชายฝั่งแม่น้ำโขง ผ่านอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นไปยังจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งกลายเป็นแนวเขตแดนระหว่างจังหวัดมุกดาหาร กับ จังหวัดกาฬสินธุ์ และระหว่างจังหวัดกาฬสินธุ์


ร้องรัฐบาลทบทวน “ประทานบัตร” สร้าง “โรงโม่หิน” ชี้ กระทบแหล่ง ภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์

December 6th, 2012 | by admin

ชื่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบ: ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.สุวรรณคูหา ร้องรัฐบาลทบทวน “ประทานบัตร” สร้าง “โรงโม่หิน” ชี้ กระทบแหล่ง ภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ Attachment Size ร้องรัฐบาลทบทวน.pdf 785.84


สู้ด้วยชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินถิ่นเกิด

December 6th, 2012 | by admin

ชื่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบ: ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.สุวรรณคูหา สู้ด้วยชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินถิ่นเกิด เสียง กัมปนาทจากปลายกระบอกปืนดังกึกก้องไปไกล คมกระสุนจากอาวุธสงครามปลิดชีพชายสองคนขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ในทันที รถปิคอัพคันนั้นนำมือปืนผู้ลั่นไกจากไปอย่างไร้ร่องรอย… ชายสองคนเหยื่อกระสุนเอ็มสิบหกนอกจมกองเลือดอยู่เคียงข้างกัน คือ “ทองม้วน  คำแจ่ม” กำนันตงฉินแห่งตำบลดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู และ “สม หอมพรหมา” แกนนำคนสำคัญในการคัดการขอประทานบัตรสัมปทานเหมืองหินปูนในพื้นที่


เรื่องเหมืองแร่กับสิทธิชุมชน [1]

December 6th, 2012 | by admin

ชื่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบ: ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.สุวรรณคูหา เรื่องเหมืองแร่กับสิทธิชุมชน [1] บทนำ บทความชิ้นนี้พยายามสรุปให้เห็นสถานการณ์ของการประกอบธุรกิจเหมืองแร่ใน ปัจจุบัน ที่สัมพันธ์กับกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม กระบวนการพัฒนาดังกล่าวได้นำไปสู่ความขัดแย้งในหลายๆด้าน เช่น การละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมาย ทั้งพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมปี พ.ศ 2535 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510Back to Top ↑