ข่าวประชาสัมพันธ์

Published on February 25th, 2018 | by webmaster thaingo

0

งานเทศกาลคนกับป่าครั้งที่ 2  ถักทอต่อผืนป่า Forest Quit

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC)  และภาคีเครือข่ายขอเรียนเชิญสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเทศกาลคนกับป่าครั้งที่ 2  ถักทอต่อผืนป่า Forest Quit ภายใต้โครงการ การฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ Forest Landscape Restoration (FLR) ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561  บริเวณโถงชั้น 1

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ 11.00  . – 19.00 .

 

            การขยายตัวของพื้นที่เมือง การเพิ่มของจำนวนประชากร และการเติบโตของอุตสาหกรรม  รวมถึงนโยบายการฟื้นฟูป่าแบบแยกส่วนขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้ป่าไม้ของไทยในปัจจุบันเหลือพื้นที่เพียงแค่ 102.1ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.57 ของพื้นที่ประเทศทั้งหมด ถึงแม้รัฐบาลจะกำหนดให้การฟื้นฟูป่ากลายเป็นวาระแห่งชาติ แต่ถ้าหากความหมายของคำว่า “ป่า” ยังเป็นสิ่งที่ตายตัว การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ถึงร้อยละ 40 ภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะยังคงเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อไป

 

แนวทางการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ หรือ Forest Landscape Restoration (FLR) เป็นแนวทางที่หลายพื้นทีทั่วโลกได้นำมาใช้ในการฟื้นฟูป่า โดยการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้แบบ Forest Landscape Restoration (FLR) เป็นกระบวนการฟื้นฟูป่าที่ไม่ได้จำกัดพื้นที่และรูปแบบในการฟื้นฟู และสามารถเกิดขึ้นได้หลายประเภทเเละหลากหลายขนาด ไม่ว่าจะเป็นในเขตป่าต้นน้ำ ป่าเสื่อมโทรม สวนป่าวนเกษตร สวนสาธารณะ ที่อยู่อาศัย หรือแม้แต่ในเขตเมืองหรือเขตโรงงานบริษัทห้างร้านต่างๆ โดยไม่เพียงฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศเท่านั้นแต่จะควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางรายได้อีกด้วย กลายเป็นแนวทางที่ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ – RECOFTC) ได้นำมาทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อนำร่องโครงการต่างๆตลอดระยะเวลา 2ปีที่ผ่านมา โดยเชื่อว่าแนวทาง FLR นี้ จะสามารถช่วยให้สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เป็น 40% ได้ตามเป้าหมายของรัฐ

 

ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ศูนย์วนศาสตร์ชุมขนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC)  กลุ่ม Big Treesและภาคีเครือข่ายจึงได้จัดงานเทศกาลคนกับป่าครั้งที่ 2  ถักทอต่อผืนป่า Forest Quit ภายใต้โครงการการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ Forest Landscape Restoration (FLR) เพื่อนำเสนอต้นแบบแนวทางในการฟื้นฟูป่าไม้ในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนด้วยระบบ การฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ต่อประชาชนคนรักป่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกองค์กร

 

โดยงานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561  บริเวณโถงชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ 11.00  น. – 19.00 น. และจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเวลา 13.00 น. ซึ่งภายในการจัดงานในครั้งนี้สื่อมวลชนและประชาชนที่เข้าร่วมงานจะได้พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นจำนวนมากอาทิ

 

  • การจัดแสดงนิทรรศการ ที่จะแสดงให้เห็นความสำคัญของการร่วมกันถักทอผืนป่าจากต้นน้ำถึงชายทะเล พร้อมเรียนรู้ตัวอย่างการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมจากชุมชนต่างๆ และร่วมสนับสนุนชุมชนเหล่านี้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
  • เชิญทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งในการถักทอต่อผืนป่า ผ่านกิจกรรม Forest Quilt ห่มประเทศไทยด้วยป่าที่เราร่วมกันประดิษฐ์ โดยทุกคนสามารถร่วมกิจกรรมได้ด้วยการนำใบไม้ เศษไม้ จากบ้านพกใส่กระเป๋าและนำมาถักทอบนผืนผ้าใบขนาดใหญ่ เพื่อร่วมกันแสดงพลังว่าเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการปกป้อง และเพิ่มพื้นที่ป่าได้ โดยผืนผ้าใบดังกล่าวจะถูกไปนำไปจัดแสดงต่อไป
  • ร่วมรับชมงานศิลปะ’Collaborative Art’ จากศิลปินลุ่มน้ำอิงและน่าน ที่จะมานำเสนอภาพวาดภูมิทัศน์ป่าไม้สะท้อนมุมมองของคนท้องถิ่นต่ออนาคตของการฟื้นฟูป่าในพื้นที่ต้นน้ำ โดยผู้เข้าร่วมงานทุกคนสามารถร่วมเติมเต็มภาพศิลปะร่วมกับศิลปินได้
  • พบกับการกล่าวปาฐกถาเปิดงานโดย ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ ผู้ก่อตั้งศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC )และหนึ่งในผู้ริเริ่มแนวคิดป่าชุมชนในประเทศไทย
  •  พบกับงานเสวนาในหัวข้อ “ฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ ความหวังใหม่ในการจัดการป่าอย่างยั่งยืน” วิทยากรโดย
  • คุณวรางคณา รัตนรัตน์ ผู้อำนวยการแผนงานประเทศไทยศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC- Thailand)
  • คุณเดชรัตน์ สุขกำเนิด หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • คุณปราณิศา บุญค้ำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • คุณวิจิตร พนาเกรียงไกร กรรมการเครือข่ายลุ่มน้ำแม่ละอุป จังหวัดเชียงใหม่
  • คุณคมกฤช ตระกูลทิวากร นักธุรกิจเพื่อสังคมจากบริษัทหนึ่งสี่หนึ่ง

ดำเนินรายการโดย คุณตุลย์ ปิ่นแก้ว จาก Sidekick และคุณจักรพันธ์ ตรวจมรคา ตัวแทนจากกลุ่มบิ๊กทรี (Big Trees)

 

หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและยืนยันการเข้าร่วมงานได้ที่โทร. 080-970-749

กำหนดการงานเทศกาลคนกับป่าครั้งที่ ถักทอต่อผืนป่า Forest Quit ภายใต้โครงการ การฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ Forest Landscape Restoration (FLR) ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561  บริเวณโถงชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ 11.00  . – 19.00 .

 

____________________________________________

 

เวลา กิจกรรม
11:00 ประตูงานเปิด
11:00 – 12:00 . ·       –  เชิญเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคนกับป่ามากมาย พร้อมทั้งเรียนรู้ที่มาแนวคิดการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ Forest Landscape Restoration (FLR) ผ่านกิจกรรมมากมายที่สนุกสร้างสรรค์และอิ่มท้อง

·       – พบกับการจัดแสดงนิทรรศการ ที่จะแสดงให้เห็นความสำคัญของการร่วมกันถักทอผืนป่าจากต้นน้ำถึงชายทะเล พร้อมเรียนรู้ตัวอย่างการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมจากชุมชนต่างๆ และร่วมสนับสนุนชุมชนเหล่านี้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย

·     –  เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วม Work shop การถักทอต่อผืนป่า ผ่านกิจกรรม Forest Quilt ห่มประเทศไทยด้วยป่าที่เราร่วมกันประดิษฐ์

·    –  รับชมงานศิลปะ‘Collaborative Art’ จากศิลปินลุ่มน้ำอิงและน่าน

13.00  – 14.30 . ·         พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการโดยการปาฐกถาในหัวข้อ การฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ ความหมายและความสำคัญต่อ การป่าไม้วันนี้ ”  โดย ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ ผู้ก่อตั้งศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC- Thailand)

 

·         เวทีเสวนาในหัวข้อ ฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ ความหวังใหม่ในการจัดการป่าอย่างยั่งยืนวิทยากรโดย

–        คุณวรางคณา รัตนรัตน์ ผู้อำนวยการแผนงานประเทศไทยศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC- Thailand)

–          คุณเดชรัตน์ สุขกำเนิด หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

–          คุณปราณิศา บุญค้ำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

–          คุณวิจิตร พนาเกรียงไกร กรรมการเครือข่ายลุ่มน้ำแม่ละอุป  จังหวัดเชียงใหม่

–          คุณคมกฤช ตระกูลทิวากร นักธุรกิจเพื่อสังคมจากบริษัทหนึ่งสี่หนึ่ง

ดำเนินรายการโดย คุณตุลย์ ปิ่นแก้ว จาก Sidekick และคุณจักรพันธ์ ตรวจมรคา ตัวแทนจากกลุ่มบิ๊กทรี (Big Trees)

14.30 – 15.00 . ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFCT)  และภาคีเครือข่ายร่วมกันอ่านแถลงการณ์เพื่อนำเสนอแนวทางการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับถ่ายรูปหมู่ร่วมกันบนผืนผ้า Forest Quilt ห่มประเทศไทย ที่ผู้เข้าร่วมงานทุกคนช่วยกันประดิษฐ์

 

 

หมายเหตุกิจกรรมจะมีตลอดทั้งวันตั้งแต่11.00 น. จนถึงเวลา 19.00 . และจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเวลา 13.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและยืนยันการเข้าร่วมงานได้ที่โทร คุณจิ๊บ โทร  080-970-7492

Views All Time
Views All Time
33
Views Today
Views Today
2


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑