ข่าวประชาสัมพันธ์

Published on January 20th, 2018 | by admin

0

แถลงการณ์จากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน : ยืนยันเสรีภาพในการชุมนุม “We Walk…เดินมิตรภาพ”

 

***จดหมายเวียนจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

 

เรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ตามที่เครือข่ายประชาชนในนาม People GO Network ได้จัดงาน “We Walk…เดินมิตรภาพ” ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2561 – 17 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เกษตรทางเลือก หลักประกันสุขภาพ และการใช้สิทธิเสรีภาพ โดยการเดินเท้าจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดขอนแก่น โดยผู้จัดงานได้ดำเนินการแจ้งการชุมนุมตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 2561 ไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คลองหลวงซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2561 แล้วนั้น วันที่ 19 มกราคม 2561

 

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตอบกลับหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะระบุว่า จากการตรวจสอบกิจกรรมมีพฤติการณ์จำหน่ายเสื้อยืดซึ่งมีข้อความสื่อความหมายในทางการเมือง และการชักชวนให้ประชาชนทั่วไปร่วมลงลายมือชื่อยกเลิกกฎหมาย ซึ่งไม่ใช่การชุมนุมสาธารณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจดูแล แต่เป็นการมั่วสุม หรือชุมนุมการเมือง ตามข้อ 12 ของคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 ซึ่งหากฝ่าฝืนต้องรับโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ องค์กรสิทธิมนุษยชนซึ่งลงนามท้ายแถลงการณ์นี้ มีความเห็นต่อข้อชี้แจงของเจ้าหน้าที่ตามไฟล์ที่แนบมาข้างล่างนี้

 

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

Thai Lawyers for Human Rights

 

อ่านแถลงการได้ที่: แถลงการณ์ร่วมกรณี we walk ถูกขวางการเดิน

 

โครงการ#WeWalkเดินมิตรภาพ จัดขึ้นโดยกลุ่ม #PeopleGo


มีระยะเวลากิจกรรมต้ังแต่ 20 มกราคม ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2561

โดยมีกำหนดการเริ่มเดินในวันที่ 20 มกราคม 2561 ที่ มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ รังสิต ในเวลา 09.00 น.
ระยะทางกว่า  800,000 ก้าว หรือ 450 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ ถึงขอนแก่น

เพื่อเดินทางผ่านเรื่องราว เดินไปหาเพื่อน พร้อมกับเดินไปหาอนาคตร่วมกัน
ในภาวะที่ความเป็นอยู่ของเราลุ่มๆ ดอนๆ และแขวนไว้กับรัฐของราชการที่เราไม่สามารถมีปากเสียง
มีหลายประเด็นที่น่าจะดี ถ้าเราได้มาลองทำความเข้าใจด้วยกัน เล่าสู่ ปรับทุกข์ เปิดปัญหาให้มาสู่หนทางแก้ไข 

โดยเฉพาะ 4 ประเด็นหลัก อย่าง
• #หลักประกันสุขภาพ ที่จะสามารถดูแลทุกคนในประเทศ

• นโยบายที่ไม่ทำลาย #ความมั่นคงทางอาหาร ของเราเอง

• กฎหมายที่จะไม่ลดทอน#สิทธิมนุษยชน #สิทธิชุมชน ดูแลให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม

• นโยบายที่จะช่วยดูแล #สิ่งแวดล้อม ของเรา

• และประเด็นสุดท้าย#รัฐธรรมนูญ กฎหมายสูงสุดที่กำหนดชีวิตเราในฐานะพลเมือง จึงควรต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมและรับฟังอย่างรอบด้านจริงๆ

* * *
“We Walk เดินมิตรภาพ” คือ การเดินเพื่อสร้างมิตรภาพเพื่อเชื่อมร้อยประชาชนที่มีความคิดเห็นแตกต่างหลากหลา
ร่วมกันสะท้อนปัญหา แสดงความคิดเห็น สร้างความเข้าใจต่อกันในวงกว้าง
แลกเปลี่ยนถกเถียงด้วยความรู้สึกปลอดภัย อิสรเสรี และไม่ดูหมิ่นดูแคลนกันและกัน
เป็นการเดินเพื่อสร้างคุณภาพแห่งชีวิต ยืนยันในสิทธิของประชาชนทุกด้าน ในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศไปด้วยกัน

ติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่ We Walk เดินมิตรภาพหรือ People Go Network

 

ที่มาข้อมูล: We Walk เดินมิตรภาพ

เรียบเรียงโดย: ลักษณพร ประกอบดี

Views All Time
Views All Time
34
Views Today
Views Today
1


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑