ข่าวประชาสัมพันธ์

Published on September 18th, 2017 | by webmaster thaingo

0

10 ปี สช. “สานพลังปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ”

ขอเชิญร่วมงาน

 thaingo190960-8

10 ปี สช. สานพลังปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ศูนย์การประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่

 

พบกิจกรรม และนิทรรศการ ที่น่าสนใจ อาทิ

 

 

ถอดรหัส 10 ปี สช.

 

 

ปาฐกถาพิเศษ ระบบสุขภาพไทยในทศวรรษหน้า

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี

 

เสวนา อดีต ปัจจุบัน อนาคต บนเส้นทางสร้างนำซ่อม”

โดย ศ.ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์/ นพ.อำพล จินดาวัฒนะ/ คุณภารณี สวัสดิรักษ์/ คุณวีระพล เจริญธรรม

 

บทส่งท้าย “คลิก…มุมคิด พินิจอนาคต”

โดย นพ.พลเดช  ปิ่นประทีป  เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ช่วงช่วงถอดรหัส 10 ปี สช.

 

เปิดบ้านเรียนรู้ อบอุ่นใจ ก้าวไปกับ สช.

 

 

ทำความรู้จักและเข้าใจเครื่องมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550

 

œ ธรรมนูญสุขภาพ               œ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

œ สมัชชาสุขภาพ                 œ สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

 

สรุปภาพรวมการเรียนรู้ และเชื่อมโยงไปสู่ภาพอนาคต

โดย นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา  รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

 

มอบเกียรติบัตร ให้กับสถาบันการศึกษา  และกล่าวปิด

โดย นายแพทย์พลเดช  พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) :

นันทพร เตชะประเสริฐสกุล โทร ๐๒ ๘๓๒ ๙๑๔๓, ๐๘๑ ๕๘๔ ๐๐๘๐ อีเมล์ nantaporn@nationalhealth.or.th
นันญนัฏฐ ถุงปัญญา โทร ๐๒ ๘๓๒ ๙๑๔๖, ๐๘๐ ๖๒๙ ๓๕๙๙ อีเมล์ nanyanat@nationalhealth.or.th

Views All Time
Views All Time
94
Views Today
Views Today
2


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑