ข่าวเด่น

Published on September 18th, 2017 | by webmaster thaingo

0

สกต พบหน่วยงานรัฐ เร่งแก้ไขปัญหานักปกป้องสิทธิที่ดินถูกละเมิดสิทธิและถูกฟ้องข้อหาซ่องโจรจากพนักงานอัยการ

สกต พบหน่วยงานรัฐ เร่งแก้ไขปัญหานักปกป้องสิทธิที่ดินถูกละเมิดสิทธิและถูกฟ้องข้อหาซ่องโจรจากพนักงานอัยการ อีกทั้งผิดหวังที่ประธานกสมปฏิเสธที่จะพบ ติดภารกิจทานอาหารกลางวัน

 

thaingo190960-5 thaingo190960-6

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560  ตัวแทนจากสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ ชุมชนน้ำแดงพัฒนาจำนวน 13 ราย ได้เดินทาง เข้ายื่นหนังสือกับหน่วยงานรัฐในกรณีที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนเรื่องที่ดิน ชุนชนน้ำแดงพัฒนาสมาชิกของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ จำนวน 15 ราย ถูกแจ้งความดำเนินคดีและฟ้องร้องในข้อหา บุกรุกที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น ,ทำให้เสียทรัพย์ และซ่องโจร จากกลุ่มบริษัทเอกชนที่อ้างสิทธิ์ในพื้นที่ดินดังกล่าว จึงโดยมีหน่วยงานที่ได้เข้ายื่นดังกล่าวได้ดังนี้

เวลาประมาน 10.00 น. ได้เข้ายื่นหนังสือและร่วมพูดคุย ที่สภาทนายความ  กับนายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โดยในการยื่นหนังสือครั้งนี้เพื่อที่จะให้ทางสภาทนายความฯ ได้ทำการตั้งทนายความในพื้นที่ ให้เป็นคณะทำงานของทางสภาทนายความฯ

โดยต่อมาเวลาประมาน 12.30 น. ทางตัวแทนจากชุมชนน้ำแดงพัฒนา และสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ ได้เดินทางเข้าพบพร้อมทั้งยื่นหนังสือ กับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา ผู้ช่วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ)โดยได้มีข้อเรียกร้องขอให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรชัยบุรี เนื่องจากสมาชิกชุมชนน้ำแดงพัฒนานั้นได้เดินทางเพื่อเข้าแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายครั้ง หากแต่ไม่ได้มีความคืบหน้าในการที่จะประสานเรื่องการรักษาความปลอดภัยให้กับทางสมาชิกชุมชนน้ำแดงพัฒนา  ขอให้มีการประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนน้ำแดงพัฒนา อีกทั้งให้มีการเข้าระงับเหตุอย่างทันทวงที เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของสมาชิกชุมชนน้ำแดงพัฒนา ขอให้แสวงหาแนวทางและมาตรการในการปกป้องคุ้มครอง นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ที่มีความเสี่ยง สมาชิกชุมชนน้ำแดงพัฒนา สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้

สืบเนื่องจากที่ผ่านมา ทางสมาชิกชุมชนน้ำแดงพัฒนา ได้ถูกกลุ่มบริษัทเอกชน และผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ทำการเข้ามาข่มขู่ คุกคามในพื้นที่ อีกทั้งที่ผ่านมาก็ยังมีกลุ่มคนเข้ามาตัดฟันพืชผลอาสินของสมาชิกในชุมชน มาโดยตลอด ซึ่งสมาชิกชุมชนน้ำแดงพัฒนา ได้มีการลงบันทึกประจำวัน และแจ้งความแล้วถึง 7 ครั้ง หากแต่ก็มิได้มีความคืบหน้าจากทางฟากฝังของเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ จึงได้มาร้องขอความเป็นธรรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยทางตัวแทนจากทั้งชุมชนและสหพันธ์ฯ ก็ได้บอกเล่าถึงความเป็นมา และปัญหาความยากลำบากในการเข้าถึงความปลอดภัยและความยุติธรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนน้ำแดง ต่อ ท่านพล.ต.ท.ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา ให้ได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งต่อมา ท่านพล.ต.ท.ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา มีการประสานงานโดยตรงไปยัง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรชัยบุรี โดยทันที โดยทางท่าน พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา ได้กำชับอย่างหนักแน่นกับทางผู้กำกับ สภ.ชัยบุรี ว่า ให้ช่วยดูแลความปลอดภัย ความอุ่นใจของประชาชนในพื้นที่และให้ทำงานโดยเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด อีกทั้งให้มีการติดตั่งตู้แดง ในพื้นที่ชุมชนน้ำแดงพัฒนา และให้มีการเข้าตรวจการตู้แดงอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งในเรื่องของการรับแจ้งความหรือลงบันทึกประจำวันนั้น ให้กระทำตามกฎหมาย หรือระเบียบที่พึงจะกระทำได้ โดยหากไม่สามารถที่จะกระทำได้ก็ให้มีการชี้แจงกับทางชาวบ้านที่เข้าแจ้งให้เข้าใจอย่างชัดเจน

สุดท้ายเวลาประมาน 13.30 น. ตัวแทนจากชุมชนน้ำแดงพัฒนา และสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ ได้เข้ายื่นหนังสือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยได้มีการเข้าพบบอกเล่าถึงปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ พร้อมทั้งยื่นหนังสือกับทาง คุณอังคณา นีละไพรจิตร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและประธานอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้มีการประสานเรื่องความปลอดภัยให้การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านที่ดิน ของชุมชนน้ำแดงพัฒนา อีกทั้งให้มีตรวจสอบและประสานงานกับเจ้าหน้าที่จากภาครัฐทั้งในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่นเพื่อแสวงหากลไกในการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในลำดับต่อไป โดยคุณอังคณา นีละไพรจิตร ได้ออกมารับหนังสือกับทางตัวแทนชุมชนน้ำแดงพัฒนา และสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ พร้อมทั้งรับว่าติดตามและดำเนินการตามที่ทางตัวแทน ได้ร้องขอมาหนังสือร้องเรียนดังกล่าว

นอกจากนี้  ตัวแทนจากชุมชนน้ำแดงพัฒนา และสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ ได้ยื่นหนังสือเพื่อขอเข้าพบกับทาง คุณวัส ติงสมิตร ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิในที่ดินและการจัดการทรัพยากรป่าไม้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องจากก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 11.30 น. นายวัส  ติงได้รับเรื่องร้องเรียนจาก ชุมชนน้ำแดงพัฒนา สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) กรณีขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเกษตรกร  ชุมชนน้ำแดงพัฒนา  โดยถูกตั้งข้อหาซ่องโจร(อั้งยี่) สาเหตุเกิดจากความขัดแย้งในที่ดิน อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)  ทั้งยังได้รับปากว่าจะมีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนและประสานหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง  เพื่อที่จะติดตามผลการทำงานและการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการที่ดินและทรัพยากรป่าไม้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

แต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง เนื่องจากทางคุณวัส ติงสมิตร อ้างว่าติดภารกิจหลักในการรับประทานอาหารกลางวันและมีความจำเป็นที่จะรีบเดินทางเดินทางต่อไปยังที่อื่น จึงได้มีการส่งตัวแทนเข้ามาเพื่อรับหนังสือจากตัวแทนชุมชนน้ำแดงพัฒนาและสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ คือ นายอัญญะรัฐ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยรับว่าจะเร่งนำเรื่องขึ้นเสนอต่อคุณวัส ติงสมิตร ดำเนินการและติดตามต่อจากครั้งที่แล้ว ในเรื่องที่ได้มีการร้องเรียนเข้ามาของชุมชนน้ำแดงพัฒนาที่ในตอนนี้อยู่ในการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการด้านที่ดินและทรัพยากรป่าไม้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อีกทั้งในเรื่องการลงพื้นที่ชุมชนน้ำแดงพัฒนาของประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิในที่ดินและการจัดการทรัพยากรป่าไม้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ต่อไป

อีกทั้งเมื่อวานนี้ (วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2560) ณ.ศาลจังหวัดเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวันที่ศาลนัดไต่สวนคำร้องขอให้เพิกถอนสัญญาประกันตัวจำเลย4ราย และ นัดพร้อมตรวจคำให้การในคดีที่ นายภาสกร เจริญมีชัยกุล,บริษัท สากลทรัพยากรพัฒนา จำกัด(ได้มอบอำนาจในการแจ้งความดำเนินคดีให้ อดีตกำนันตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี) เป็นผู้ดำเนินการแทน และ บริษัท อิควอโทเรียล คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ได้แจ้งความและอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ฟ้องดำเนินคดีกับสมาชิกชุมชนน้ำแดงพัฒนา สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ จำนวน 15 ราย ในข้อหาบุกรุกเข้าอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น ,ทำให้เสียทรัพย์ และซ่องโจร

โดยเมื่อวานนี้ ศาลได้มีคำสั่งไม่เพิกถอนสัญญาประกันตัวการประกันตัวของสมาชิกน้ำแดงทั้ง 4 คน หากแต่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าห้ามจำเลยทั้ง 4 คนนั้น ไปในพื้นที่พิพาท(พื้นที่โจทก์ฟ้อง) และศาลนัดกำหนดวันสืบพยานในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2560 หากแต่ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ก็ยังได้มีการเข้ามาในพื้นที่พิพาท อีกทั้งยังได้มีการตัดฟันพืชผลอาสิน ที่ทางสมาชิกชุมชนน้ำแดงพัฒนา ปลูกมาโดยตลอด

ซึ่งผนวกรวมคำสั่งศาลจังหวัดเวียงสระเมื่อวานนี้ กับ เหตุการณ์การข่มขู่ คุกคาม และการเข้ามาของกลุ่มอิทธิพลและบริษัทเอกชนเพื่อตัดฟันพืชผลในพื้นที่ชุมชนน้ำแดงพัฒนานั้น ก็ยิ่งทำให้เกิดความกลัวและสร้างความกังวลต่อสมาชิกชุมชนน้ำแดงพัฒนา เป็นอย่าง เนื่องจากต่อไปนี้การเข้าไปคุ้มครองหรือป้องกันพืชผลอาสินที่สมาชิกของชุมชนน้ำแดงพัฒนาได้ร่วมกันปลูกนั้น จะเป็นความผิดโดยทันทีอีกทั้งยังเป็นเหตุที่ทำให้ สมาชิกชุมชนน้ำแดงพัฒนาที่ฟ้องร้องดำเนินคดีอยู่และอยู่ในระหว่างการประกันตัวนั้นอาจจะถูกทนายจำเลยร้องขอในการเพิกถอนประกัน ต่อไปอีก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นายธีรเนตร ไชยสุวรรณ โทร 0985524303

Views All Time
Views All Time
106
Views Today
Views Today
3


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑