ข่าวเด่น

Published on June 26th, 2017 | by webmaster thaingo

0

“วันลูกจ้างสากล-ทันข้อมูลลูกจ้างผ่าน Application”

 

18 มิถุนายน 2560 (วานนี้) “เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย”ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของเครือข่ายลูกจ้างทำ งานบ้านคนไทย (Network of Thai Domestic Workers in Thailand -NTDW) ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 350 คน และ เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านข้ามชาติ (Network of Migrant Domestic Workers in Thailand -NMDW) มีสมาชิกก่อตั้งประมาณ 30 คน ปัจจุบันสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 140 คน ได้จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันครอบรอบ “วันเฉลิมฉลองวันลูกจ้างทำงานบ้านสากล” ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มิถุนายนของทุกปี แต่ปีนี้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน เนื่องจากเป็นวันหยุดของกลุ่มลูกจ้างทำงานบ้านในเมืองไทย กิจกรรมที่เกิดขึ้นวานนี้คือการให้กลุ่มลูกจ้างทำงานบ้านได้มีโอกาสเข้าไปพบปะพูดคุยและให้ข้อมูลเรื่องกฎกระทรวงแรงงานและช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานกับคนทั่วไป 4 จุดพร้อมๆกันคือ สยามเซ็นเตอร์ แยกอโศกมนตรี สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจตุจักร และสวนรถไฟ กรุงเทพ

 

คุณพรรณี โทวกุลพานิชย์เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (HomeNet Thailand) กล่าวว่า “การรณรงค์ครั้งนี้มีขึ้นเพื่อให้กลุ่มลูกจ้างทำงานบ้านได้ออกมาประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลทั้งกับลูกจ้างทำงานบ้านด้วยกันเอง นายจ้าง และสาธารณะทั่วไป ทราบและเห็นความสำคัญเกี่ยวกับกฎกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะประเด็นที่ได้ระบุไว้ในกฎกระทรวงฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับวันหยุด-วันลา ของลูกจ้างทำงานบ้าน นอกจากนี้แล้ว การออกมารณรงค์ครั้งนี้ ยังเป็นการออกมาประสัมพันธ์ถึงช่องทางการเข้าถึงข้อมูลด้านแรงงานผ่าน Application ที่ชื่อว่า Smart Domestic Workers ซึ่งเป็น Application ที่ให้ข้อมูลด้านแรงงานซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มลูกจ้างทำงานบ้านที่เป็นคนไทยและคนเมียนมาร์”

 

คุณเพชรียา คำยอด สมาชิกเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย กล่าวทิ้งท้ายช่วงจบงานรณรงค์วานนี้ว่า “การรณรงค์ครั้งนี้ ทำให้สรุปได้ว่า จำนวนลูกจ้างทำงานบ้านและคนทั่วไปที่สามารถเข้าถึงและทราบข้อมูลของกฎกระทรวงแรงงานมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งแน่นอนว่ารัฐเองอาจจะต้องทำงานด้านการประสัมพันธ์ให้คนในประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและมากยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบัน”

Views All Time
Views All Time
49
Views Today
Views Today
1


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑