ข่าว, เนื้อหาทั่วไป

Published on February 15th, 2017 | by webmaster thaingo

0

คุณกรรชิต สุขใจมิตร ผู้อำนวยการมูลนิธิกองทุนไทยรับมอบเงินสนับสนุน 200,000 บาท

คุณกรรชิต สุขใจมิตร ผู้อำนวยการมูลนิธิกองทุนไทยรับมอบเงินสนับสนุน 200,000 บาท เพื่อโครงการสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า ประจำปี 2559 จากคุณ บุษกร ตรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการงานสื่อสารและกิจกรรมองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักรัชโยธิน Mr. Kanchit Sukjaimitr Executive Director, Thai Fund Foundation receiving the donation support , 200,000 Bath for the project on Community-Based Forest Rehabilitation and Conservation from Ms. Boosgorn Triswasdi, SVP Communications and Corporate Activities, Siam Commercial Bank Rachyothin

Views All Time
Views All Time
136
Views Today
Views Today
1


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑