ข่าวประชาสัมพันธ์

Published on October 6th, 2016 | by webmaster thaingo

0

วันยุติโทษประหารชีวิตสากลและยุโรป

เรียน พี่น้องสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจทุกท่าน

เนื่องด้วยในวันที่ 10 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันยุติโทษประหารชีวิตสากลและยุโรป (World Day against the Death Penalty) ที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความเข้าใจเรื่องโทษประหารชีวิตซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิในการมีชีวิต ทั้งยังเป็นการทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธธรรม และแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จึงได้ร่วมกันจัดงานเสวนาวิชาการ เรื่อง โทษประหารชีวิต ลดการทำผิด หรือควรคิดใหม่?” วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น-14.40 น. ณ ห้อง 709 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการฯ อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ

 ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ เนาวรัตน์ เสือสอาด 089-922-9585

ขอบคุณค่ะ

cover-10-oct-2016
Views All Time
Views All Time
154
Views Today
Views Today
2


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑