บทบรรณาธิการ

Published on November 26th, 2015 | by webmaster thaingo

0

ทำไมต้องค้าน พรบ.จีเอ็มโอ

เรื่อง GMO มันมีประเด็นปลีกย่อยๆ ที่ต้องคิดประกอบร่วมเยอะส่วนตัวผมนะครับ (ขีดเส้นใต้ตัวเน้นๆ) ผมคิด 3-4 ประเด็นประกอบ
คือ 1 เรื่องการรักษาพันธุ์พืช เฉพาะถิ่นหรือพืชพื้นเมือง 2 เรื่องการต่อสู้ ช่วงชิงสิทธิหรือโอกาส การพึ่งพิงตนเองของการผลิตพืชผลการเกษตร และ 3 เรื่องการคุ้มครองและกีดกันจากกฎหมายสิทธิบัตร
 
วันนี้ เกษตรกรรายย่อยกำลังถลำ กลายเป็นเหยื่อ โดยการช่วยผลักของนโยบายรัฐบาล เพราะลำพังทุน (ใหญ่) ได้วิวัฒนาการตัวเองกลายเป็นปลาใหญ่กินรวบปลาเล็กไปเกือบหมดแล้ว
 
การดัดแปลงพันธุกรรมพืชหรือสัตว์ เป็นการข้ามขั้นตอนการวิวัฒนาการ จริงอยู่ว่ายังไม่มีข้อสรุป เรื่องผลกระทบ แต่ก็ไม่มีคำตอบเรื่องความสงสัยเช่นกัน และกลุ่มทุน หรือบริษัทขนาดใหญ่กลายเป็นผู้ครอบครองต้นพันธุ์ หรือเมล็ดพันธุ์ โดยการคุ้่มครองของรัฐ ที่ดูแลผลประโยชน์มหาศาลนี้ให้กลุ่มทุน
 
เกษตรกร บางทีก็เหมือนทาสรูปแบบใหม่ ไม่จำเป็นต้องถูกคุมขัง เคี่ยวเข็ญ แต่ก็ต้องทำหน้าผลิต ส่งให้โรงงานซึ่งเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทั้งหมด วันนี้ พืช GMO เข้ามาเบียดแทรกอยู่ในกิจกรรมการผลิตของเกษตรกรเกือบทั่วโลก และพืชพื้นถิ่นทยอยสูญหาย
 
เราคนที่ยืนตรงข้าม มีความคิดห่วงแหนความหลากหลายทางชีวภาพ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ถ้าเราสังเกตดีๆ ในท้องถิ่นบ้านเรา ปลาที่เรากิน หมู เห็ด เป็ด ไก่ ที่เรากิน มีไม่กี่สายพันธุ์ จากอาหารประเภทเดียว
 
ระบบทุนและบรรษัทข้ามชาติ กำลังมีอิทธิพลครอบครองโลก เราต่อกรยากแต่.. เราไม่จะไม่ดิ้นรนสู้หน่อยหรือ อย่างน้อยๆ ก็อาจจะชะลอให้ช้าลงสักนิดก็ยังดี เพื่อให้ลูกหลานได้เกิดมาแล้วได้สัมผัส เสน่ห์ความหลากหลายของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ซึ่งเป็นรากฐานมาสู่ความหลากหลายของวิถี วัฒนธรรม แต่ละที่…
 
ส่วนตัวผม ผมชัดเจน นะครับ…
Views All Time
Views All Time
144
Views Today
Views Today
1


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑