บันทึกเทปประชาธรรมทีวีเสวนา สื่อใหม่กับการเคลื่อนไหวทางสังคม

บันทึกเทปประชาธรรมทีวีเสวนา สื่อใหม่กับการเคลื่อนไหวทางสังคม ตอนที่ 2/2
เมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ ร้านหนังสือBook Re:public จ.เชียงใหม่ ประชาธรรมทีวีจัดเสวนา “สื่อใหม่ กับการเคลื่อนไหวทางสังคม” มีวิทยากรร่วมเสวนาประกอบไปด้วย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล สื่อมวลชนอิสระ และกลุ่มเอฟทีเอวอทซ์ อ.ทัศนัย เศรษฐเสรี อาจารย์ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตอนที่ 2 เวที New Social Movement
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tRmFNXvfWCc

Views All Time
Views All Time
145
Views Today
Views Today
1


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑