บันทึกเทปประชาธรรมทีวีเสวนา สื่อใหม่กับการเคลื่อนไหวทางสังคม

บันทึกเทปประชาธรรมทีวีเสวนา สื่อใหม่กับการเคลื่อนไหวทางสังคม ตอนที่ 2/2
เมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ ร้านหนังสือBook Re:public จ.เชียงใหม่ ประชาธรรมทีวีจัดเสวนา “สื่อใหม่ กับการเคลื่อนไหวทางสังคม” มีวิทยากรร่วมเสวนาประกอบไปด้วย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล สื่อมวลชนอิสระ และกลุ่มเอฟทีเอวอทซ์ อ.ทัศนัย เศรษฐเสรี อาจารย์ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตอนที่ 2 เวที New Social Movement
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tRmFNXvfWCc

Views All Time
Views All Time
100
Views Today
Views Today
1


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Back to Top ↑