สว.รสนา อภิปรายนโยบายพลังงานในการอภิปรายทั่วไปฯ

รสนา โตสิตระกูล

สว.รสนา โตสิตระกูล สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร ชี้แจงเพิ่มเติมต่อรมต.กระทรวงพลังงาน ในการอภิปรายนโยบายพลังงานของรัฐบาล ในการอภิปรายทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ ต่อที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 27 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันพุธที่ 28 พ.ย. 2555 ณ ตึกรัฐสภา

Views All Time
Views All Time
108
Views Today
Views Today
1


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Back to Top ↑