สว.รสนา อภิปรายนโยบายพลังงานในการอภิปรายทั่วไปฯ

รสนา โตสิตระกูล

สว.รสนา โตสิตระกูล สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร ชี้แจงเพิ่มเติมต่อรมต.กระทรวงพลังงาน ในการอภิปรายนโยบายพลังงานของรัฐบาล ในการอภิปรายทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ ต่อที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 27 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันพุธที่ 28 พ.ย. 2555 ณ ตึกรัฐสภา

Views All Time
Views All Time
157
Views Today
Views Today
2


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑