นสพ.ไทยเอ็นจีโอ

Published on October 1st, 2013 | by admin

0

สมัครเป็นสมาชิก นสพ.ไทยเอ็นจีโอ

ขอเชิญเข้าร่วมเป็นสมาชิก นสพ. ไทยเอ็นจีโอ เพื่อร่วมเป็นหนึ่งพลังขับเคลื่อนสังคม ให้เข้มแข็งโดยท่านเพียงแค่

1 สมัครเป็นสมาชิก นสพ.ไทยเอ็นจีโอ หรือ
2 ร่วมส่งผลงาน บทความ ข่าว บทกวี บทวิคราะห์ ฯลฯ มาร่วมเผยแพร่ แลกเปลี่ยน สื่อสารให้รับรู้ร่วมกันในสังคม
3 ร่วมเป็นเจ้าของสื่อเล็กๆ แห่งนี้ และก้าวไปด้วยกัน

เงื่อนไขการสมัคร รับเป็นสมาชิกข่าว นสพ.ไทยเอ็นจีโอ ฉบับทดลอง 5 เดือน / 1 ปี 2556

1 มีความสนใจ ติดตามขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาสังคม
2 สามารถสมัครได้ ท่านละ หรือ / องค์กรละ ไม่เกิน 1 ฉบับ เท่านั้น
3 หนังสือพิมพ์แจกฟรี แต่… ผู้สมัครจะต้องออกค่าจัดส่งเอง ( ฉบับละ 10  บาท จำนวนทั้งสิ้น 5 ฉบับ)
4 กรอกรายละเอียดที่กำหนดให้ครบทุกช่อง

ขั้นตอนการสมัคร  ( เขียนชื่อ – ที่อยู่ให้ชัดเจน )

ชื่อ……….. ………………  สกุล ……………………….
อายุ………………………….. ปี  เบอร์โทร……………………………อีเมล์ ……………………………
ชื่อหน่วยงาน………………………………………..  ตำแหน่ง …………………………
เลข ที่……………………..  หมู่ …………….. ตำบล…………………….. แขวง………………………. เขต………………………
จังหวัด……………………….. รหัสไปรษณีย์ ……………………….

ท่านที่สนใจสมัคร กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี หรือ ส่งเช็คสั่งจ่ายในนามมูลนิธิกองทุนไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
หมายเลขบัญชี: 043-2-47734-4

กรุณาแฟกซ์ ใบโอนเงินและรายละเอียดไปที่ 02-718-1850  ( วงเล็บ สมัคร นสพ.ไทยเอ็นจีโอ )
หรือ โทร 02 3244112-3 ต่อไทยเอ็นจีโอ 507-508  มือถือ 082 178 3849

Views All Time
Views All Time
148
Views Today
Views Today
1


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑