Daily Archives: March 7, 2018

ทหาร กับ นักการเมือง

March 7th, 2018 | by webmaster thaingo

ขอบคุณภาพ จาก  :  https://prachatai.org/journal/2018/03/75752 มรสุมการเมืองที่พัดกระหน่ำรัฐบาลทหาร และ คสช. รุนแรง และอันตรายมากๆ ในระยะหลังๆ ตั้งแต่พายุเศรษฐกิจ พายุการบริหารงบประมาณแผ่นดิน การอนุมัติอภิมหาโครงการต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ ทั้งโครงการ 9101 โครงการธงฟ้าประชารัฐ โครงการแจกเงินคนจน มาจนถึงโครงการไทยนิยม หนำมิซ้ำ


งานเชิดชูเกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

March 7th, 2018 | by webmaster thaingo

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเรียนเชิญสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 7  มีนาคม 2561  ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเวลา เวลา 10.30  – 13.30 น. ปัจจุบันแม้ว่าจะได้มีการรับรองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในทุกฉบับที่ผ่านมา แต่ในทางปฏิบัติพบว่าการทำงานด้านส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน กลับก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อผู้ทำหน้าที่ปกป้องสิทธิมนุษยชน จึงมีนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนจำนวนมากต้องเผชิญกับการคุกคาม ข่มขู่Back to Top ↑