Daily Archives: February 2, 2018

ตระบัดสัตย์

February 2nd, 2018 | by webmaster thaingo

หายนะของอำนาจที่เกิดกับผู้ปกครองจนเสื่อมอำนาจนั้น มีไม่กี่อย่าง หนึ่งคือ การใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมหรือลุแก่อำนาจ สองคือละเลยการใช้อำนาจให้เกิดความเป็นธรรม ผู้ปกครองประเภทเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ ไม่ยลยินเสียงเพรียกหาป่าวร้องของประชาชนที่เดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า และ สามคือผู้ปกครองที่ไม่รักษาวาจา “ตระบัดสัตย์” เป็นนิจ ดูแคลนประชาชน รองหัวหน้า รสช. (คณะรักษาความเรียบร้อยแห่งชาติ) เจ้าของอมตะวาจา “เสียสัตย์เพื่อชาติ” เมื่อ 20 กว่าปีก่อนก็พบจุดจบโดยพลันBack to Top ↑