Monthly Archives: February 2018

ชะตากรรมนายเปรมชัยกับชะตากรรมรัฐบาล เป็นชะตากรรมเดียวกัน

February 28th, 2018 | by webmaster thaingo

ขอบคุณภาพ จาก : PPTV HD 36 ระยะนี้ใครๆ ก็คงต้องยอมรับว่า ข่าวสารบ้านเมืองในแต่ละวันนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวของการสะท้อนปัญหาต่างๆ อันเกิดจากการใช้อำนาจ ท้าทายความสามารถในการบริหารประเทศของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมากที่สุด สภาวะยามยากมักต้องการความชาญฉลาดในการตัดสินใจ ยิ่งผู้บริหารไม่เข้าใจหรือเข้าไม่ถึงรากปัญหาก็ยิ่งทำให้ต้องเผชิญกับสภาพปัญหารุมเร้า ทุกๆ ด้าน ทั้งจากคนรอบตัวและคนที่มีฐานะทางสังคมเศรษฐกิจ โดยเฉพาะประเด็นหนักๆ


จากประวิทย์ถึงเปรมชัย บ้านพักผู้พิพากษาและยัยเจ๊ ทุบรถ!!

February 25th, 2018 | by webmaster thaingo

( ขอบคุณ รุปภาพจาก เฟสบุ้ค : ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ) ยังคงนึกถึงเรื่องที่ รองนายกฯ ประวิทย์บอกว่าตัวเองคือ รัฐฐาธิปัตย์ เหมือนจะพูดเป็นนัยว่า ตัวเองคือกฎหมาย ทั้งๆที่ความจริงคือ รัฐไทยเป็นนิติรัฐ มีกฎหมายและยึดมั่นในการใช้กฎหมายในการปกครอง เพื่อสร้างความถูกต้องเป็นธรรมในสังคม และความเป็นนิติรัฐนั้น ไม่ได้จากเกิดรัฐราชการนี้สร้างตัวเองฝ่ายเดียว แต่เกิดจากพลังของสังคมร่วมกันสร้างด้วย


งานเทศกาลคนกับป่าครั้งที่ 2  ถักทอต่อผืนป่า Forest Quit

February 25th, 2018 | by webmaster thaingo

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC)  และภาคีเครือข่ายขอเรียนเชิญสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเทศกาลคนกับป่าครั้งที่ 2  ถักทอต่อผืนป่า Forest Quit ภายใต้โครงการ การฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ Forest Landscape Restoration (FLR) ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561  บริเวณโถงชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


การเมืองที่ไร้ตัวแทนกับการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์

February 19th, 2018 | by webmaster thaingo

อาวุธของคนจน คนตัวเล็กตัวน้อย คนที่เติบโตในระบบที่ปิดกั้นคับแคบ ทำให้การแสดงออกทางการเมือง หรือการต่อสู้ ขัดขืน ตอบโต้ในรูปแบบต่างๆ จึงมีขึ้นมากมายในชีวิตประจำวัน ของแต่ละคน และนั่นคือความจริงที่สะท้อนได้ว่า ประเทศหรือสังคมเหล่านั้นเป็นอย่างไร เสื่อมโทรมหรือรุ่งเรือง เป็นสังคมนิยมอำนาจมีชนชั้นและมีรากฐานเป็นสังคมอุปถัมภ์ หรือว่าเป็นสังคมประชาธิปไตย การด่า การขัดขืน การเคลื่อนไหว ชุมนุม ตลอดจนการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่างๆ ทั้งในพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ส่วนบุคคล


อำนาจของโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คคืออำนาจของประชาชน

February 17th, 2018 | by webmaster thaingo

ต้องยอมรับว่าพลังของอินเตอร์เน็ตในมือประชาชนนี้ มีอำนาจมากยากแก่การควบคุมจริงๆ หากคิดในแง่ประชาธิปไตยในโลกโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค  หรือเครือข่ายสังคมออนไน์ คือสถานที่ที่ครบองค์ประกอบที่สุด ทุกคนสามารถเข้าถึง แสดงออก และกระทำการตอบโต้ ได้อย่างมีเสรีภาพที่สุด หากรัฐ หรือผู้บริหารรัฐเข้าใจจิตวิญญาณประชาธิปไตยจริงๆ ก็ปกครองได้ไม่ยาก แต่ถ้าหากยังคับแคบยังคิดแต่เรื่องควบคุมและกำจัด ก็ยิ่งแต่นำมาซึ่งความขัดแย้งและหาทางไม่ได้ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยกระแสเสียง หรือ มติสาธารณะเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจของรัฐบาล การที่รัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่รัฐยังหงุดหงิดกับการไม่อยู่ในอำนาจและอดทนรับฟังกระแสประชาชนไม่ได้ ก็ยากที่จะพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้เกิดผลสำเร็จได้


“กู” อยากตอบคำถามมึง “ดี้”

February 16th, 2018 | by webmaster thaingo

  ถ้าดี้หรือ ประชาชนอย่างดี้ ติดตามการเมืองมาตลอด 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา ดี้จะไม่มีคำถามแบบนี้ เพราะขบวนการประชาชนคนไทยที่หัวคิดหน่อยได้พยายามอย่างมาก และมีพัฒนาการต่อเนื่อง ไม่ใช่คิดสั้น ล้มรัฐธรรมนูญ!! ประเทศนี้เผชิญภาวะยากลำบากมากในการต่อสู้เพื่อระบบจารีตทางอำนาจที่ซึ่งรวมศูนย์ และต่อสู้อย่างสูญเสียมาตลอดเพื่อโยกย้าย แยกขั้ว ย่อยขนาดอำนาจที่รวมศูนย์ให้กระจัดกระจายไปอยู่ในมือประชาชน ที่ซึ่งคนอยากดี้ เรียกว่าชาวบ้าน ที่ดูไร้การศึกษา เห็นแก่เงิน และซื้อได้


มหกรรมวิชาการนานาชาติสู่การแลกเปลี่ยนรู้และภาพลักษณ์ที่ดีต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้

February 13th, 2018 | by webmaster thaingo

ขอบคุณภาพจาก : http://islamhouse.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=100&id=20937   ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ ร่วมกับ  International Schools Network ได้จัดงาน มหกรรมวิชาการนานาชาติ 2018 International Academic Festival (IAF) 2018 


จดหมายเปิดผนึกถึงประธานศาลฎีกาและเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

February 13th, 2018 | by webmaster thaingo

ขอบคุณภาพข่าวจาก : http://www.komchadluek.net/news/politic/312808   จดหมายเปิดผนึกถึงประธานศาลฎีกาและเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในฐานะสถาบันที่ใช้อำนาจตุลาการ  หนึ่งในอำนาจอธิปไตยในระบอบประชาธิปไตย   วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561   ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับแต่มีการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีการออกประกาศ คำสั่ง และกฎหมายที่จำกัดลิดรอน  ตลอดจนละเมิดสิทธิประชาชนจำนวนมาก และเป็นที่รับรู้โดยทั่วกันว่ารัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐภายใต้ คสช.Back to Top ↑