Daily Archives: August 3, 2017

ภาคประชาสังคม เตรียมพร้อมรับมือสังคมสูงวัย

August 3rd, 2017 | by admin

ภาคประชาสังคม เตรียมพร้อมรับมือสังคมสูงวัย   สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม (สสป.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม สมาคมบ้านปันรัก และโครงการสานพลังนโยบายส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคมเพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ  ได้ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์สาธารณะ “ WE ARE CSO ” ใครๆ ก็เป็นได้   เพื่อสร้างความเข้าใจบทบาทภาคประชาสังคมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ด้านต่างๆ โดยจะมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมBack to Top ↑