Browsing the "ข่าวประชาสัมพันธ์" Category

10 ปี สช. “สานพลังปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ”

September 18th, 2017 | by webmaster thaingo

ขอเชิญร่วมงาน   10 ปี สช. “สานพลังปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ” วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ศูนย์การประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่   พบกิจกรรม และนิทรรศการ ที่น่าสนใจ อาทิ


 ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “ไลฟ์สไตล์ ความท้าทาย และการเรียนรู้ ของคนรุ่นใหม่”

September 18th, 2017 | by webmaster thaingo

๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๐   ด้วยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมเวทีเสวนา หัวข้อ “ไลฟ์สไตล์ ความท้าทาย และการเรียนรู้ ของคนรุ่นใหม่” ในวันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ –


นิทรรศการศิลป์สามวัย จากครอบครัวศิลปิน “มีสมสืบ”

August 24th, 2017 | by admin

“8    88    60” นิทรรศการศิลป์สามวัย จากครอบครัวศิลปิน “มีสมสืบ”   ศิลปินแห่งชาติ “ศักดิ์สิริ มีสมสืบ” ผู้มีชื่อตามบัตรประชาชนว่า กิตติศักดิ์ มีสมสืบ ควงคุณแม่และลูกชายคนเล็ก จัดแสดงภาพเขียนครั้งสำคัญ สะท้อนมุมมอง ความสามารถ และความเป็นสายเลือดศิลปินจากสมาชิกครอบครัวทั้งสามวัย ที่ RCB Galleria ชั้น


วันยุติโทษประหารชีวิตสากลและยุโรป

October 6th, 2016 | by webmaster thaingo

เรียน พี่น้องสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจทุกท่าน เนื่องด้วยในวันที่ 10 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันยุติโทษประหารชีวิตสากลและยุโรป (World Day against the Death Penalty) ที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความเข้าใจเรื่องโทษประหารชีวิตซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิในการมีชีวิต ทั้งยังเป็นการทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธธรรม และแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จึงได้ร่วมกันจัดงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “โทษประหารชีวิต


เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนและรางวัลสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559

September 1st, 2016 | by admin

มูลนิธิกองทุนไทย องค์กรสาธารณประโยชน์ดำเนินงานโดยไม่แสวงหาผลกำไร ได้ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องเรามีความเชื่อมั่นว่าชุมชนที่อาศัยอยู่กับป่าหรือคนต้นน้ำไม่ได้เป็นผู้ทำลายแต่เป็นผู้ที่ดูแลและรักษาป่าและต้นน้ำให้เราคนเมืองได้ใช้ประโยน์ร่วมกัน ในปี 2547 มูลนิธิกองทุนไทยได้ริเริ่มการมอบรางวัล“สนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า” หรือ รางวัลป่างามฯ โดยการสนับสนุนของธนาคารไทยพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ยกย่อง เป็นกำลังใจ เผยแพร่งานและเป็นทุนต่อยอดการทำงานให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนขนาดเล็ก องค์กรชุมชน กลุ่มเด็ก เยาวชน ที่ทำกิจกรรมเพื่อการดูแลรักษาฟื้นฟูทรัพยากรดิน น้ำ ป่า


อบรมผ่อนคลายไปกับ “สร้างเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบำบัด แบบ SKT”

July 6th, 2016 | by webmaster thaingo

อบรมผ่อนคลายไปกับ “สร้างเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบำบัด แบบ SKT” จัดเป็นรอบที่ 5 โดยผู้เชี่ยวชาญบำบัด และการฟื้นฟูร่างกาย รศ. ดร. สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคภูมิแพ้ ความจำเสื่อม สุขภาพไม่แข็งแรง กระดูกมีปัญหา ปวดเมื่อยร่างกาย


ข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาผู้อพยพย้ายถิ่นชาวโรฮิงยาจากเมียนมาต่อ ฯพณฯ ออง ซาน ซูจี ประธานที่ปรึกษาแห่งรัฐ

June 22nd, 2016 | by webmaster thaingo

  ทางการไทยและประชาชนและผู้ใช้แรงงานจากเมียนมาในไทยรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับ ฯพณฯ อองซานซูจี ประธานที่ปรึกษาแห่งรัฐของพม่า ระหว่างการเยือนประเทศไทยในวันที่ 23-25 มิถุนายน 2559 ท่านมีแผนการไปเยือนชุมชนแรงงานจากพม่าเพื่อให้กำลังใจและรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชนแรงงาน การมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันสำคัญสำหรับประชาชนชาวโรฮิงยา สัญชาติพม่าที่จะชี้แจงให้ท่านได้ทราบถึงปัญหาของผู้ลี้ภัย และเหยื่อการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงยา ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศของท่านมาหลายชั่วรุ่นคน แต่ที่ผ่านมาได้ถูกเพิกถอนสัญชาติและถูกปฏิเสธสิทธิขั้นพื้นฐาน ชาวโรฮิงยาหลายพันคนต้องเผชิญกับการละเมิดในหลายรูปแบบ และได้หลบหนีจากแผ่นดินถิ่นเกิดเพื่อมาเป็นแรงงานข้ามชาติ หรือไม่ก็ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งไทย   นี่จึงเป็นโอกาสดีและหาได้ยากในวันนี้สำหรับชาวโรฮิงยาและหน่วยงานภาคประชาสังคมที่ทำงานช่วยเหลือชาวโรฮิงยา


ชนบทภาคใต้ :ประชาธิปไตยบนความเคลื่อนไหว

June 22nd, 2016 | by webmaster thaingo

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการชุมคน ชุมชน คนใต้ ครั้งที่ 7 “ชนบทภาคใต้ :ประชาธิปไตยบนความเคลื่อนไหว” ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


ร่วมเวทีเสวนาวิชาการ เรื่อง “เสรีภาพออนไลน์ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์”

June 22nd, 2016 | by webmaster thaingo

เรียนสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจทุกท่าน สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเวทีเสวนาวิชาการ เรื่อง “เสรีภาพออนไลน์ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ชั้น 3 ห้องอิศรา อมันตุล  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายและการตีความกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ ร่างพ.ร.บ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. …. (ที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างฯ) โดยมีรายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ หากท่านสนใจเข้าร่วมกิจกรรมBack to Top ↑