Browsing the "ข่าวภาษาไทย" Category

กิจกรรมเวทีระดมความคิดเห็น เรื่อง แนวทางกำหนดบรรทัดฐานในการใช้สิทธิและเสรีภาพผ่านสื่อดิจิทัล (Digital)

November 24th, 2017 | by admin

                  23 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา หน่วยงานภาคประชาสังคมหลายหน่วยงานร่วมมือกันอย่าง เครือข่ายพลเมืองเน็ต, มูลนิธิกองทุนไทย, Social Technology Institute, สถาบันพระปกเกล้า


เสียงสะท้อนของคนอีสานกับการแก้กฎหมายบัตรทอง

October 8th, 2017 | by webmaster thaingo

  18 กันยายน 2560 ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลมีการแก้กฎหมายหลายฉบับในด้านต่างๆ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับสื่อดิจิตอลและอินเตอร์เน็ต กฎหมายด้านเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ และหนึ่งในนั้นก็คือความพยายามที่จะแก้ไขกฎหมายหลักประกันสุขภาพ หรือที่เรียกกันติดปากว่า “บัตรทอง” ดังปรากฏในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมารัฐบาลแสดงออกชัดเจนขึ้นต่อการแก้ไข พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพ โดยให้เหตุผลเรื่องประสิทธิภาพและการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นั้น ได้ดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมายหลายประเด็น


หยุดกระแสลมของความรุนแรงก่อนที่จะกลายเป็นพายุใหญ่ หยุดปฏิบัติการทางทหารของพม่าต่อพลเรือนชาวโรฮิงญา

September 9th, 2017 | by webmaster thaingo

( ขอบคุณภาพ จาก : http://infographic.in.th/infographic/  และ www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1432305119  )   ศิววงศ์ สุขทวี   ผมคิดว่าคงมีคนจำนวนไม่น้อยที่อยากจะเรียกร้องทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องหยุดการกระทำที่นำไปสู่การขยายตัวของความรุนแรงในรัฐใยะใข่ ประเทศพม่า ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันการปกป้องพลเรือนโดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก ไม่ว่าจะมีสัญชาติ ไม่มีสัญชาติ ไม่ว่าจะชาติพันธ์ หรือนับถือศาสนาใดก็ตาม เป็นความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นความรับผิดชอบพื้นฐานของรัฐบาลทั่วโลก และการใช้กำลังทหารของรัฐบาลพม่าในรัฐยะใข่เช่นนี้ จะไม่มีทางนำไปสู่การสร้างสันติภาพและหยุดยั้งขบวนการเคลื่อนไหวของกำลังอาวุธได้


ชุมชนร้อยปีริมน้ำเจ้าพระยาจัดงานเทศกาลริมน้ำบางกอก

August 31st, 2017 | by webmaster thaingo

  ชุมชนร้อยปีริมน้ำเจ้าพระยาจัดงานเทศกาลริมน้ำบางกอก พร้อมจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “พัฒนาแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรให้เป็นธรรมและยั่งยืน”เพื่อให้ทุกฝ่ายได้เรียนรู้และรับทราบถึงประวัติศาสตร์ชุมชนที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 200 ปี ชี้โครงการถนนบนแม่น้ำเจ้าพระยาที่กำลังจะเกิดขึ้นของกทม.ทำลายชุมชน ปิดกั้นทางสัญจรของชาวบ้าน และก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย  ตัวแทนชาวบ้านระบุ ไม่ปฏิเสธการพัฒนาแต่ต้องอยู่บนความยั่งยืนเป็นธรรมและคงอัตลักษณ์ของชุมชนไว้ พร้อมระบุกระบวนการรับฟังเสียงสะท้อนของชาวบ้านก่อนสร้างโครงการปิดกั้นการมีส่วนร่วม เรียกร้องยุติโครงการและจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อฟังเสียงชุมชนให้รอบด้านและเปิดโอกาสให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบได้ส่งเสียงและมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง   วันนี้ (5 สิงหาคม) ที่อาคารพิพิธบางลำพู เครือข่ายประชาคมบางลำพูและภาคีเครือข่ายหลากหลายองค์กรได้ร่วมกันจัดงาน “เทศกาลริมน้ำบางกอกขึ้น”


ข้อคิดเห็นต่อการแถลงข่าวการประกาศใช้กฎหมายแร่ฉบับใหม่

August 20th, 2017 | by webmaster thaingo

  ( ปล. ขอบคุณภาพ จาก : https://waymagazine.org/mineralact/ )   เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐   ตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จัดให้มีการแถลงข่าวการประกาศใช้กฎหมายแร่ฉบับใหม่  หรือพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ


ภาษาไทยกับการเมือง : การอุปลักษณ์และความแย้งย้อน ยุคประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) 

August 20th, 2017 | by webmaster thaingo

   รองศาสตราจารย์  ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ แถลง ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ (๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐)   รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ


นโยบายสาธารณะ พื้นที่หากิน และความกล้าหาญ

August 20th, 2017 | by webmaster thaingo

  ในช่วงฤดูกาลหน้าฝนอย่างนี้  เกิดฝนตกขี้หมูไหล… มีการรวมตัวของนักวิจัยบางคน นักวิชาการบางคน และเอ็นจีโอบางคน ที่ต้องใช้บางคนก็เพราะว่าพวกเขาไม่ใช้ตัวแทนของขบวนใดๆ ทั้งสิ้น เราจะพบว่าพอมีสถานการณ์โครงการพัฒนาต่างๆ ของรัฐหรือเอกชนที่เรียกว่า “นโยบายสาธารณะ” เรามักจะพบผู้หวังดีในนามองค์กรต่างๆ ในตระกูล ส. วิ่งลงไปหาคนมาบ่มเพาะปลุกปั้นเป็นนักเก็บข้อมูลชุมชน HIA,CHIA หรือนักวิจัยชุมชน พอแต่งตัวชาวบ้านเสร็จแล้วก็นำชาวบ้านออกประกวดเวทีในที่สัมมนา(งานอีเวน)โชว์ปัญหาในพื้นที่ เช่น แผนที่ทำมือ


ปัญหาของมาตรา ๔๘ และ ๔๙ ในกฎหมายสิ่งแวดล้อม  กรณีเหมืองโปแตชพ่วงโรงไฟฟ้าถ่านหินที่บำเหน็จณรงค์

June 26th, 2017 | by webmaster thaingo

  ( ขอบคุณภาพจาก   http://www.koratdaily.com/ ) เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐   คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (คชก.) ทำจดหมายถึงบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)  บริษัทที่ปรึกษารับจ้างทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 


กรณีกลั่นแกล้งนายวีรพงษ์ ส้านสิงห์

May 14th, 2017 | by webmaster thaingo

( ขอบคุณภาพจาก เลยไทม์ออนไลน์ ) กรณีกลั่นแกล้งนายวีรพงษ์ ส้านสิงห์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านคอนสา หมู่ที่ ๔  ต.เชียงกลม  อ.ปากชม  จ.เลย   ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ หนังสือนายวีระพงษ์ ส่านสิงห์ (ชาวบ้านตำบลเชียงกลม ผู้รักผืนป่า)


ขบวนการยึดที่ดินป่าไม้เพื่อนำไปออกประทานบัตรทำเหมืองถ่านหินที่ปากชม

May 14th, 2017 | by webmaster thaingo

  เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ การขอประทานบัตรทำเหมืองถ่านหินที่บ้านคอนสา หมู่ ๔และบ้านสาธร หมู่ ๑๐ ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย  ของ หจก.ไทยเจริญไมนิ่ง  และบริษัท ซี.เอส.เอ็น ไมนิ่ง จำกัด Back to Top ↑