Browsing the "ข่าว, เนื้อหาทั่วไป" Category

โครงการ Mekong ICT Camp 2017: โครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่คนทำงานภาคประชาสังคม

September 16th, 2017 | by admin

จบไปแล้วสำหรับโครงการ Mekong ICT Camp ที่จัดขึ้นที่ โรงแรม Sokha Siem Reap Resort and Convention Center ที่เมืองเสียมราฐ (Siem Reap) ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 4-8 กันยายน


ภาคประชาสังคม เตรียมพร้อมรับมือสังคมสูงวัย

August 3rd, 2017 | by admin

ภาคประชาสังคม เตรียมพร้อมรับมือสังคมสูงวัย   สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม (สสป.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม สมาคมบ้านปันรัก และโครงการสานพลังนโยบายส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคมเพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ  ได้ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์สาธารณะ “ WE ARE CSO ” ใครๆ ก็เป็นได้   เพื่อสร้างความเข้าใจบทบาทภาคประชาสังคมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ด้านต่างๆ โดยจะมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม


คุณกรรชิต สุขใจมิตร ผู้อำนวยการมูลนิธิกองทุนไทยรับมอบเงินสนับสนุน 200,000 บาท

February 15th, 2017 | by webmaster thaingo

คุณกรรชิต สุขใจมิตร ผู้อำนวยการมูลนิธิกองทุนไทยรับมอบเงินสนับสนุน 200,000 บาท เพื่อโครงการสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า ประจำปี 2559 จากคุณ บุษกร ตรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการงานสื่อสารและกิจกรรมองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักรัชโยธิน Mr. Kanchit Sukjaimitr Executive Director, Thai


CASCAP ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น จัด “อัลตร้าซาวด์สัญจร” พบผู้สงสัยเป็ นมะเร็งท่อน้าดี 7รายจากชาวบ้าน 400 ราย

September 28th, 2015 | by webmaster thaingo

โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40002 โทร CASCAP ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น จัด “อัลตร้าซาวด์สัญจร” พบผู้สงสัยเป็ นมะเร็งท่อน้าดี 7รายจากชาวบ้าน 400


ผลวิจัย CASCAP แจงความเข้าใจผิด คนไทยตายด้วยมะเร็งท่อน้ำดีเป็นอันดับต้น ๆ พบ “ตาย” มากกว่า 10,000 คนต่อปีมีกลุ่ม “เสี่ยง” 6 ล้านคนทั่วประเทศ แต่โชคดีรักษาหายได้ หากเท่าทัน!!

September 28th, 2015 | by webmaster thaingo

โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ (CASCAP) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร 042 202691 Fax 043 202693 ผลวิจัย CASCAP แจงความเข้าใจผิด


สมัครเป็นสมาชิก นสพ.ไทยเอ็นจีโอ

October 1st, 2013 | by admin

ขอเชิญเข้าร่วมเป็นสมาชิก นสพ. ไทยเอ็นจีโอ เพื่อร่วมเป็นหนึ่งพลังขับเคลื่อนสังคม ให้เข้มแข็งโดยท่านเพียงแค่ 1 สมัครเป็นสมาชิก นสพ.ไทยเอ็นจีโอ หรือ 2 ร่วมส่งผลงาน บทความ ข่าว บทกวี บทวิคราะห์ ฯลฯ มาร่วมเผยแพร่ แลกเปลี่ยน สื่อสารให้รับรู้ร่วมกันในสังคม 3Back to Top ↑