Browsing the "Columnists" Category

ทำไมคนนอกไม่ใช่ญาติจะจัดรำลึก 11 ปีโศกนาตกรรมตากใบไม่ได้

October 29th, 2015 | by webmaster thaingo

  โดย : อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บิน ชาฟิอีย์  (อับดุลสุโก ดินอะ) กรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรรมการสภาศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา Shukur2003@yahoo.co.uk http://www.oknation.net/blog/shukur ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตากรุณาเสมอขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสนฑูตมุฮัมมัดและผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีแด่ผู้อ่านทุกท่าน เมื่อ 25 ตุลาคม 2558 มีเวทีคนนอกที่ไม่ใช่ญาติผู้ตายจัดเวทีรำลึก 11 ปีโศกนาตกรรมตากใบ อย่างน้อย 2


ปีนี้ วันอาชูรอของอิสลามและวันปิยมหาราชตรงกันแต่วิถีปฏิบัติต่างกัน

October 25th, 2015 | by webmaster thaingo

  โดย : อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บิน ชาฟิอีย์  (อับดุลสุโก ดินอะ) กรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรรมการสภาศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา Shukur2003@yahoo.co.uk http://www.oknation.net/blog/shukur ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตากรุณาเสมอขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสนฑูตมุฮัมมัดและผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีแด่ผู้อ่านทุกท่าน            ปีนี้วันที่ 23 ตุลาคม 2558 มีวันสำคัญสองวันคือวันอาชูรอของอิสลามและวันปิยมหาราชทั้งสองมีหลักปฏิบัติ วิถีวัฒนธรรมที่ต่างกัน 1.วันอาชูรอของอิสลาม วันอาชูรอของอิสลามหมายถึงวันที่


ทำไม สาระวิชาหน้าที่พลเมืองต้องบูรณาการอิสลาม(ตอนที่1)

May 16th, 2015 | by admin

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด และผู้เจริญรอยตามท่าน กระผมได้ร่วมกับคณะทำงานซึ่งฝ่ายวิชาการสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้แต่งตั้งขึ้นจำนวน 30 คน จัดทำเอกสาร “ แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง (สำหรับพลเมืองไทยมุสลิม) ” เพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษานำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง เพื่อพัฒนาค่านิยม ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักการอิสลามที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก เหตุที่มา เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม


วิถีมุสลิมอาเซี่ยน ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประชาคมอาเซี่ยน

April 18th, 2015 | by admin

วิถีมุสลิมอาเซี่ยน ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประชาคมอาเซี่ยน อุสตาซอับดุชชะกูร บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) เรียบเรียง เอกสารประกอบการบรรยาย ในโครงการสัปดาห์อาเซี่ยน สาขารัฐประศาสนศาสตร์มมหาวิทยาลัยขอนแก่น คำนำ ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานียิ่ง มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก และสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน ในหนังสือเล่มนี้จะฉายภาพตัวตนคนมุสลิม ที่มีหลักการแนวคิดและวิธีจัดการกับปัญหาต่างๆ ท่ามกลางการขับเคลื่อนของแนวคิดตะวันตะวันออก หรือ ตก (Easternization


การก่อการร้าย: สื่อโลกตะวันตกต้องให้ความสมดุลในการกล่าวหา

February 17th, 2015 | by admin

โดย อุสตาซอับดุชชะกูร์ บินชาฟิอีย์ ดินอะ (อับดุลสุโก ดินอะ) shukur2003@yahoo.co.uk          ด้วย พระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตากรุณาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์พระองค์ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสนฑูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีแด่ผู้อ่านทุกคน จาก การรายงานของสื่อทั่วโลกถึงเหตุกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนอาก้า โจมตีสำนักงานของ “ชาร์ลี เฮบโด” หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์จอมเสียดสีของฝรั่งเศส ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย


ปัญหาวันวาเลนไทน์: การปรับทัศนคติที่แตกต่างระหว่างหลักศาสนากับองค์กรเอกชนของไทย

February 14th, 2015 | by admin

โดย อุสตาซอับดุชชะกูร์ บินชาฟิอีย์ ดินอะ (อับดุลสุโก ดินอะ) shukur2003@yahoo.co.uk ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตากรุณาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์พระองค์ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสนฑูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีแด่ผู้อ่านทุกคน วันวาเลนไทน์ คือ วันพิเศษวันหนึ่งสำหรับสังคมไทยโดยเฉพาะวัยรุ่น จากการสำรวจในปี 2554 พบว่า มีประชาชนโดยทั่วไปที่เห็นว่าวันวาเลนไทน์ไม่ใช่วันพิเศษเกินกว่าครึ่ง นั่นคือ


ครูผู้สร้างประชาชาติ “โรงเรียนของฉัน สวรรค์ของฉัน”

January 27th, 2015 | by admin

รายงานโดย: อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บิน ชาฟิอีย์  (อับดุลสุโก ดินอะ) อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ  อ.จะนะ  จ.สงขลา          Shukur2003@yahoo.co.uk http://www.oknation.net/blog/shukur   “มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัล ลอฮฺ (สุบหานะฮูวะตะอาลา) ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความจำเริญ   สันติจงประสบแด่ศาสนฑูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน”   เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558 (หรือวันที่ 26


อิสลาม & มุสลิมในทิเบต : อาภรณ์ประดับแห่งกรุงลาซา

July 17th, 2014 | by admin

บูราฮานูดิน อุเซ็ง                ภาพ องค์ทะไลลามะ องค์ที่ 14 ประมุขหัวหน้าคณะสงฆ์ในพุทธศาสนานิกายมหายานแบบทิเบตเกลุก ผู้นำทางด้านจิตวิญญาณสูงสุดของชาวทิเบตกับชาวมุสลิมคาชี (Kachee) ชนมุสลิมกลุ่มน้อยในทิเบต ในวโรกาสที่องค์ทะไลลามะเดินทางไปเยือนราษฎรชาวทิเบตลี้ภัยในแคชเมียร์ นับ เป็นภาพที่แสดงออกถึงความรักสมัครสมานสามัคคี ปรองดองกันระหว่างผู้นำจิตวิญญาณประมุขแห่งพุทธศาสนากับราษฎรของพระองค์ผู้ นับถือศาสนาอิสลามที่มีการปฏิสัมพันธ์ต่อกันโดยปราศจากความมีอคติ ความรังเกียจเดียดฉันท์จากความแตกต่างในด้านความเชื่อและศาสนามิได้เป็น กำแพงกีดกั้นหรือเป็นเครื่องแบ่งแยก มีแต่การให้เกียรติให้ความเคารพ มีความจริงใจซึ่งกันและกันโดยมิได้เสแสร้ง


ประชาสังคมหรือคนในคือปัจจัยหลักของความสำเร็จ กระบวนการสันติภาพที่อาเจะห์

January 8th, 2014 | by admin

รายงานจากอาเจะห์ อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) รายงานจากขอนแก่น กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา Shukur2004@chaiyo.com http://www.oknation.net/blog/shukur “มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ (สุบหานะฮูวะตะอาลา) ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความจำเริญและสันติจงประสบแด่ศาสนฑูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน” หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่


อดีต ปัจจุบันและอนาคตฟัรดูอีนจังหวัดสงขลา

January 8th, 2014 | by admin

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) รายงาน กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา Shukur2004@chaiyo.com http://www.oknation.net/blog/shukur “มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ (สุบหานะฮูวะตะอาลา) ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความจำเริญและสันติจงประสบแด่ศาสนฑูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน” ผู้เขียนได้รับการขอร้องจากนายรอเส็ต เบ็ณแหละแหนะ นายกสมาคมตาดีกาจังหวัดสงขลาให้ช่วยเขียนบทความเรื่องอดีตBack to Top ↑